Mastering urban transformation in Romania

Vortragende: Julia Nagy (Universität Cluj, Rumänien)
12.12.2017 , 18:15 Uhr
Ort: Tübingen, Universität Tübingen, Geographisches Institut, Rümelinstraße 19-23
Partner: Universität Tübingen, Geographie Tübingen, Südosteuropa-Gesellschaft e.V.